گروه های پژوهشی

 • گروه پژوهشی معاصرسازی و تجاری‌سازی بادگیر

به منظور ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از تهویه طبیعی و کاربردی کردن پژوهش‌ها، گروه پژوهشی معاصرسازی و تجاری‌سازی بادگیر تعریف می­شود؛ که اهداف کلی آن به شرح زیر است.

 • کاربردی کردن پژوهش‌ها به منظور بهینه‌سازی بادگیرهای موجود
 • کاربردی کردن پژوهش‌ها به منظور استفاده از فن‌آوری در معماری و شهرسازی معاصر
 • ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از تهویه طبیعی
 • انتقال مستندات تاریخی فن‌آوری به سراسر دنیا
 • ساخت نمونه‌های پژوهشی

 

 • گروه پژوهشی فن آوری بادگیر

به منظور شناخت اصول تهویه طبیعی و چگونگی شکل ­گیری، عملکرد، نگهداری و توسعه فن‌آوری بادگیر پژوهش ذیل این گروه تعریف می­شود؛ که اهداف کلی آن به شرح زیر است.

 • بازشناسی ارزش‌های فن‌آوری بادگیرها و تعمق در روند شکل‌گیری این فن‌آوری
 • حفظ و انتقال دانش و تجربیات، ارتقای سطح اطلاعات در مورد تمامی ابعاد فن‌آوری بادگیر و سایر اجزاء معماری مرتبط و وابسته با آن ( به ویژه قنات)
 • تلفیق فناوری و معماری در سطوح ساخت و ساز کشور با هدف بهره‌گیری از استراتژی تهویه طبیعی و خود به خودی (Passive) جهت سرمایش ساختمان‌ها
 • توسعه و بهبود فعالیت‌های پژوهشی برای حفظ، نگهداری و توسعه فن‌آوری بادگیرها در جهت حفظ هویت شهری شهرهای کویری
 • نگهداری و توسعه فن‌آوری بادگیرها در جهت حفظ هویت شهری شهرهای کویری و رسیدن به اهداف توسعه پایدار و عملیاتی کردن رسالت معماری در اهداف اقتصاد مقاومتی
 • برقراری همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی، آموزشی و انتقال دانش و فن‌آوری جهانی به منظور سرمایه‌آفرینی

Design by ArjNet