سوابق پژوهشکده

این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶با همت دكتر سيد محمد حسين آيت الهي، عضو هيئت علمي دانشگاه يزد آغاز نمود و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ با دریافت موافقت اصولی از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به مرکز تحقيقات بین‌المللی بادگیر، وابسته به دانشگاه يزد ارتقا یافت. این مرکز دارای دو گروه پژوهشی "فن‌آوری بادگیر" و "معاصرسازی و تجاری‌سازی بادگیر" می‌باشد.

اهداف گروه‌های فوق، بازشناخت و درک مفاهیم "تهویه" و "بادگیری" در ارکان و عناصر مختلف ابنیه و شهر به منظور احیای آنها و همچنین ارائه نمونه‌های معاصر در تداوم با راهکارهای سنتی، جهت کاهش بار سرمایشی در معماری و شهرسازی امروز است. از دیگر اهداف حائز اهمیت، می‌توان به انتقال مستندات تاریخی فن‌آوری بادگیر به سراسر دنیا و ترویج فرهنگ استفاده از تهویه طبیعی در کشور اشاره نمود. امکانات و تجهیزات مرکز شامل کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه و همچنین فضای کالبدی استقرار یافته در پهنه وسیع بافت تاریخی یزد می‌باشد که انواع الگوهای خانه‌های سنتی و بادگیرها را برای درک عمیق فن‌آوری معماری گذشته توسط دانشجویان و اساتید در اختیار دارد. این مرکز با بهره‌مندی از پژوهشگران دانشگاهی و برون‌دانشگاهی توانایی مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی و مطالعات مرتبط با تهویه طبیعی و همچنین کاهش مصرف انرژی سرمایشی در ساختمان و شهر را داراست.

Design by ArjNet