ریاست پژوهشکده

Email: z_emadian [at] yazd.ac.ir

 

 دکتر سیده زینب عمادیان رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، از سال 1398 رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بادگیر می باشند.

زمینه های تحقیقاتی وی:

  • انرژی و معماری
  • معماری هم‌ساز با اقلیم (مطالعات مرتبط با انرژی و معماری)
  • معماری و نور طبیعی
  • مطالعات و طراحی مسکن

 

Design by ArjNet